یکی از مواردی که همیشه منو شاد و خوشحال نگه می‌داره، تماس با دوستان هست.

خیلی خوبه که می‌تونیم با هم ارتباط داشته‌ باشیم.

Email : [email protected]

Twitter : @alimoasherati

Instagram : @moasheratiali

Facebook: ali.moasherati