یکی از مواردی که همیشه منو شاد و خوشحال نگه می‌داره، تماس با دوستان هست.

خیلی خوبه که می‌تونیم با هم ارتباط داشته‌باشیم.

 

Email : ali@alimoasherati.com

twitter : @alimoasherati

Instagram : @moasheratiali