ما زبالاییم و بالا می‌رویم...

وب سایت شخصی علی معاشرتی

تفرقه
تفرقه
  حتماً تاکنون کلمه تفرقه را شنیده و خوانده‌اید. تفرقه در لغت به معنای جدایی و جدا کردن است. اما تفرقه...
انسان کدام‌یک از این صفات را می‌بایست بدست آورد و از کدام‌یک اجتناب کند از راه وجود نسبی اسماء قابل درک است
رحمت و غضب الهی
  یکی از مطالبی که در عرفان‌های مختلف از آن صحبت می‌شود مبحث غضب و رحمت خداوند است. قبلاً گفتیم که انسان...
خداوند کاری را بدون علم انجام نمی‌دهد
اخلاق عرفانی
  در یکی از نوشتارها صحبت از صفات الهی کردیم و گفتیم : صفات الهی مجموعه ناقصی است که انسان در طول سالیان...
عارف نگاهی دارد که همه چیز را او میبیند
وحدت آفاق
               ما عدم هاییم هستی ها نما                              تو وجود مطلقی هستی ما ( مولانا )...
موصوف بایستی وجود داشته باشد تا صفت را وصف کند
اسماء الهی
  در مقاله‌ایی اشاره به صفات الهی شد و توضیحاتی در این خصوص دادیم. در این مقاله بیشتر در این مورد صحبت...
غضب الهی همان لطف الهی است
لطف خداوند
  تقریباً در تمامی متون و کتب عرفا یک نکته مشترک وجود دارد و آن لطف و رحمت خداوند است. ایشان جمله‌ایی...
اگر انسان توجه به ذات الهی نکند سقوطش حتمی است
سقوط
  در چند مقاله پیش، گذری کوتاه بر مبحث تشبیه و تنزیه داشتیم. گفتیم که تشبیه به معنای مشابه بودن و شبیه...
عرفا با عشق سخن می گویند
عرفان، سخن از عشق گفتن است
در یکی از مقالات جمله‌ایی نوشتم و توضیح دادم که برخی افراد ، وجود و موجودیت خداوند را انکار می‌کنند....
با محبت و معرفت می توان به شهود رسید
محبت - معرفت
  یکی از مباحثی که در میان عرفا برای جنبه شهود عرفانی مطرح می‌شود مبحث محبت و معرفت و رابطه‌ایی است که...
مشاهده موارد بیشتر