کشتی نوح

داستان کشتی نوح
عرفان
علی معاشرتی

کشتی نوح ( ع )

  در جنگل صدای چکش‌هایی که بر میخ کوبیده می‌شدند، شنیده می‌شد و مردانی که از کار زیاد، عرق می‌ریختند. زنان پا به پای مردان،

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر