مکاشفه

مکاشفه
عرفان
علی معاشرتی

کشف خدا

  یکی از اصطلاحاتی که در وادی عرفان به آن پرداخته می‌شود اصطلاح کشف خدا است. کشف خدا در اصل همان درک وجود اوست. این کشف حالتی

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر