مولوی

عالم صغیر و عالم کبیر
خلقت
علی معاشرتی

عالم صغیر

  در ادامه مباحث مربوط به خلق و انسان به موضوع و تعریفی می‌رسیم که از آن به عنوان عالم صغیر یاد می‌شود. شاید این اصطلاح را

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر