معرفت خدا

با محبت و معرفت می توان به شهود رسید
سیر آفاق و سیر انفس
علی معاشرتی

محبت – معرفت

  یکی از مباحثی که در میان عرفا برای جنبه شهود عرفانی مطرح می‌شود مبحث محبت و معرفت و رابطه‌ایی است که آن‌دو با یکدیگر دارند. در

بیشتر بخوانید »
آدم و فرشته
خلقت
علی معاشرتی

آدم و فرشتگان

  همان‌طوری‌که قبلاً به آن اشاره شد، آدم تنها موجودی است که می‌تواند به مقام خلیفه الهی برسد. در ابتدای خلقت آدم یک مکالمه و گفت و

بیشتر بخوانید »
وجود فقط خداوند
وحدت وجود
علی معاشرتی

وجود مطلق

  یکی از مباحثی که شخصاً به آن علاقه وافری دارم، بحث وحدت وجود است. بخشی از این موضوع را در مقاله‌ایی تحت همین عنوان بررسی کردیم و به

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر