قیامت

با محبت و معرفت می توان به شهود رسید
سیر آفاق و سیر انفس
علی معاشرتی

محبت – معرفت

  یکی از مباحثی که در میان عرفا برای جنبه شهود عرفانی مطرح می‌شود مبحث محبت و معرفت و رابطه‌ایی است که آن‌دو با یکدیگر دارند. در

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر