صلح

صالحین
قرب نوافل
علی معاشرتی

انسان صالح

  می‌دانیم انسان موجودی است که می‌بایست به مقام نمایندگی خدا ( خلیفه اللهی ) دست پیدا کند. در مقاله جانشین چه کسی است؟ از چند خصوصیت

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر