حیات

خلقت
علی معاشرتی

خلقت ( قسمت دوم )

  پس از تراکم و بوجود آمدن نوترون و پروتون‌ها در جهان هستی و در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، مولکول‌ها و اتم‌ها پدیدار می‌شوند.

بیشتر بخوانید »
خلقت
علی معاشرتی

خلقت ( قسمت اول )

  بیگ بنگ قوی‌ترین نظریه در‌خصوص تشکیل حیات و بعد از آن تشکیل زمین مربوط به نظریه بیگ بنگ یا مهبانگ است. این نظریه نوعی

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر