جعفر کریم نژاد

عمومی
علی معاشرتی

آغازی برای نوشتن

  جمعه 21 اردیبهشت سال 1397 – سالن همایش‌های برج میلاد تقریباً یک ماه قبل از تاریخ مذکور تماسی با برادر بزرگترم داشتم و ایشان به من گفتند

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر