تکامل

خلقت
علی معاشرتی

آدم چه کسی بود؟

  باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم            در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر