تفرقه

اخلاق عرفانی
علی معاشرتی

تفرقه

  حتماً تاکنون کلمه تفرقه را شنیده و خوانده‌اید. تفرقه در لغت به معنای جدایی و جدا کردن است. اما تفرقه در عرفان تعریفی متفاوت

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر