استثمار

عمومی
علی معاشرتی

رفتار آقای مهندس

  در دو نوشتار قبل ( آقای مهندس قسمت اول و قسمت دوم )  در مورد یک داستان واقعی با هم صحبت کردیم. از این دست انسانها در زندگی دیده‌ایم.

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر