شناخت خدا

شناخت معرفت خدا

  یکی از مواردی که عرفا تاکید بسیاری روی آن دارند بحث معرفت است. معرفت مراتب و درجات مختلفی دارد که تمامی این موارد به شناخت معرفت خدا منتهی خواهد شد.   معرفت کامل به خدا از دو جنبه صورت می‌گیرد : از طریق عقل و از طریق خیال.   اگر انسان قرار است ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت پایانی)

به قول یکی از محققان در حدیث قرب نوافل به تقریری که گفته شد دیگر سخن از اتحاد و وحدت و یگانگی نیست؛ بلکه بالاتر و آن  عدم تمایز است. محبتی که در قرب نوافل مطرح است بحث از پیوند عاشق و معشوق بالاتر رفته و سخن از وحدت است. ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت پنجم )

پس اگر حق ظاهر باشد، خلق در او مستور است و در‌نتیجه خلق، تمام اسماء حق است. گوش و چشم او و تمام نسبت‌ها و ادراکات او و اگر خلق ظاهر باشد‌ حق در او مستور و باطن است. در نتیجه حق چشم، گوش،دست، پا و یا تمام قوای خلق ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت چهارم )

  در این میان می‌بینیم که عرفا برداشت‌های مختلفی از این حدیث دارند. بطوری‌که ابن عربی که قائل به وحدت وجود است و هر آن‌چه هست را در پرتو وجود او می‌داند و شرح وحدتِ وجود را نگاشته، اختیار را از انسان سلب و آن‌را به خدا نسبت داده است. ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت سوم )

همه‌ی آنچه در شریعت مورد توجه قرار گرفته است -در حوزه‌ی فعل و یا در ناحیه ترک فعل – موجبات قرب انسان به خداوند است که‌در این میان اعمالی مانند فرایض و نوافل وجود دارند. نوافل به اعمالی گفته می‌شود که الزامی از ناحیه شرع مقدس در انجام آنها نیست. ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت دوم ) به‌همراه پادکست صوتی

قُرب به معنای نزدیکی و در مقابل بُعد قرار‌دارد و بطور‌خاص در عرفان به معنی نزدیکی و دوری نسبت به خداوند است. بر‌اساس مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی در عرفان، انسان همچون تمام ممکنات، تجلی حق‌تعالی و آیینه اسماء و صفات اوست. جز‌آنکه او در جلوه‌نمایی و آیینه‌داریش از حق‌تعالی در ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت اول) + پادکست صوتی

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر‌اندرش مزید نعمت. هر‌نفسی که فرو میرود ممد حیات‌است و چون برمی‌آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجوداست و بر هر نعمت شکری واجب.   قرب، به‌معنای نزدیکی‌است و از آن جایی‌که نمی‌تواند مُراد از قربِ‌انسان ادامه مطلب…

مقدمه ایی بر قُرب نَوافِل + پادکست صوتی

  مدتی بود که با برخی دوستان در جمعی حاضر می‌شدم و از بیانات استادی بزرگوار بهره می‌بردم. در این محفل دوستانه مباحث مختلفی مطرح می‌شد که استاد با حوصله و البته برخی اوقات با وسواس، به سوالات پاسخ می‌دادند. قریب یک سال ایشان ما را تحمل کردند تا این‌که ادامه مطلب…