قرب نوافل

صالحین
قرب نوافل
علی معاشرتی

انسان صالح

  می‌دانیم انسان موجودی است که می‌بایست به مقام نمایندگی خدا ( خلیفه اللهی ) دست پیدا کند. در مقاله جانشین چه کسی است؟ از چند خصوصیت

بیشتر بخوانید »
قرب نوافل
علی معاشرتی

جانشین چه کسی است؟

در جای جای کتب مذهبی و البته کتب عرفانی، صحبت از خلیفه یا جانشین شده است. مکاتب مختلف فکری و عقیدتی نیز در مورد خلیفه

بیشتر بخوانید »
قرب نوافل
علی معاشرتی

قُرب نَوافِل (قسمت پایانی)

  به قول یکی از محققان در حدیث قرب نوافل به تقریری که گفته شد دیگر سخن از اتحاد و وحدت و یگانگی نیست؛ بلکه بالاتر و آن عدم تمایز است. محبتی که در قرب نوافل مطرح

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر