اخلاق عرفانی

اخلاق عرفانی
علی معاشرتی

تفرقه

  حتماً تاکنون کلمه تفرقه را شنیده و خوانده‌اید. تفرقه در لغت به معنای جدایی و جدا کردن است. اما تفرقه در عرفان تعریفی متفاوت

بیشتر بخوانید »
خداوند کاری را بدون علم انجام نمی‌دهد
اخلاق عرفانی
علی معاشرتی

اخلاق عرفانی

  در یکی از نوشتارها صحبت از صفات الهی کردیم و گفتیم : صفات الهی مجموعه ناقصی است که انسان در طول سالیان با خواندن کتب و

بیشتر بخوانید »
بی مقامی
اخلاق عرفانی
علی معاشرتی

مقام بی مقامی

   شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که از مراجعه به سازمان یا اداره‌ایی با دست خالی برگشته باشید و کار شما انجام نشده باشد.

بیشتر بخوانید »

مطالب اخیر