انسان کدام‌یک از این صفات را می‌بایست بدست آورد و از کدام‌یک اجتناب کند از راه وجود نسبی اسماء قابل درک است

رحمت و غضب الهی

  یکی از مطالبی که در عرفان‌های مختلف از آن صحبت می‌شود مبحث غضب و رحمت خداوند است. قبلاً گفتیم که انسان به اسماء الهی علم دارد و تمامی اوصاف خداوند در انسان وجود دارد. نکته‌ایی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد بحث غضب الهی است. می‌دانیم که ادامه مطلب…