وجود فقط خداوند

وجود مطلق

یکی از مباحثی که شخصاً به آن علاقه وافری دارم، بحث وحدت وجود است. بخشی از این موضوع را در مقاله‌ایی تحت همین عنوان بررسی کردیم و به آن پرداختیم. اکنون بخش دیگری از این موضوع را باهم پی می‌گیریم.  در دیدگاه عرفا بحث وجود بسیار مهم و کلیدی است. در این میان به نظر می‌رسد ادامه مطلب…

انسان

انسان چیست ؟

  در ادامه مباحث انسان‌شناسی به موضوعی می‌رسیم که می‌تواند هم سوالات بسیاری برای ما ایجاد کند و هم پاسخ سوالات ما را بدهد و آن این‌که : به واقع آیا ما به صورت خداوند هستیم؟ آیا خداوند چیزی از خودش در ما قرار داده است؟ برای پاسخ به سوالات ادامه مطلب…

چگونه می‌توان به کمال رسید؟

  در چند نوشتار گفتیم که آدم به صورت خدا آفریده شد و گفتیم که تمام خصایص در آدم نهادینه شده تا بتواند خلیفه الله شود. اما سوال اینجاست : چطور می‌توان به کمال رسید؟ انسان فرزند آدم است و به تمام حقایق مربوط به خدا محیط. او می‌تواند خدا را در ادامه مطلب…

انسان در عالم

حقیقت عالَم

  در یکی از مقالات انسان را به عنوان عالَم صغیر شناختیم و درباره آن صحبت کردیم. حال می‌خواهیم بیشتر در مورد آن بدانیم. گفتیم که انسان به علت آن‌که تمام اوصاف الهی را در خود دارد، تنها موجودی است که پس از مرگ الیه راجعون می‌کند. این بدان معنی است که مخلوقات تمام ادامه مطلب…