آدم اسماء

آیا آدم تمام اسماء الهی را می داند؟

    همان‌گونه که در مقالات قبل عنوان شد آدم تنها موجودی است که خداوند او را به صورت خود آفرید. همچنین گفتیم تنها آدم ( انسان ) است که می‌تواند جلوه‌گری الهی کند. در تمامی کتب آسمانی نکته بسیار مهمی ذکر شده که می‌تواند کمک شایانی به بحث فلسفه ادامه مطلب…

عالم صغیر و عالم کبیر

عالم صغیر

در ادامه مباحث مربوط به خلق و انسان به موضوع و تعریفی می‌رسیم که از آن به عنوان عالم صغیر یاد می‌شود. شاید این اصطلاح را شنیده و یا دیده باشید. در مبانی عرفانی معمولاً از این عنوان بسیار استفاده شده است. افرادی مانند ابن عربی و مولوی در این خصوص نوشته‌ها و کتاب‌های مختلفی دارند ادامه مطلب…

عالم انسان ساز

عالَم خیال

  در مورد خیال و عالم مربوط به آن بطور مختصر در مقاله‌ایی صحبت کردیم و گفتیم که انسان در عالم خیال که حیطه تکوین خودش به شمار می‌رود، می‌تواند خالق باشد. در این نوشتار قصد آن داریم تا در مورد عالم خیال بیشتر صحبت کنیم.   عالم خیال عالمی است که ادامه مطلب…

توضیح خدا و عالم وجود

خدا و عالَم

می‌دانیم که خداوند، انسان را به هیبت خودش آفرید و از طرفی انسان در همان ابتدای امر علم الادم اسماء کلها ( علم همه چیز را به آدم آموخت ) بود. یعنی تمام قوه و صفات خداوند را در خود داشت. انسان در حالت بالقوه به صورت خداست؛ ولی در عمل همواره ادامه مطلب…

راه خدا

چگونه خدا را پیدا کنیم؟

  تقریباً تمامی عرفا و افراد حقیقت‌جو در این نکته تفاهم دارند که تمامی انسانها بایستی به دنبال راهی برای یافتن خدا باشند. این مهم میسر نخواهد بود مگر به روشن‌کردن حقیقت. حقیقتی که در وجود تمامی افراد نهاده شده است. در کلام عرفا به این افراد اهل کشف و شهود گفته ادامه مطلب…