داستان کشتی نوح

کشتی نوح ( ع )

در جنگل صدای چکش‌هایی که بر میخ کوبیده می‌شدند، شنیده می‌شد و مردانی که از کار زیاد، عرق می‌ریختند. زنان پا به پای مردان، لوازم و امکانات استراحت آنان را فراهم می‌کردند. درخت پشت درخت بود که بر زمین می‌افتاد و مردان، جز برای اندک استراحتی دست از کار نمی‌کشیدند. ادامه مطلب…

خدا هم هست و هم نیست

همه و هیچ

  در چند مقاله گذشته سخن از نمایندگی خدا و خلیفه‌شدن و برخی خصوصیات این امر گفتیم و گفتیم که انسان برای رسیدن به آن مقام می‌بایست چه خصلت‌هایی داشته باشد. در این مقاله به یکی دیگر از این خصوصیات می‌پردازیم. می‌دانیم که حق تعالی جمع اضداد است و هر ادامه مطلب…

بی مقامی

مقام بی مقامی

 شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که از مراجعه به سازمان یا اداره‌ایی با دست خالی برگشته باشید و کار شما انجام نشده باشد. این رخداد ممکن است برای هر فردی روی دهد و قطعاً طرز تفکر و برداشت هر شخص متفاوت است. برخی افراد این موضوع را قبول می‌کنند ادامه مطلب…

صالحین

انسان صالح

می‌دانیم انسان موجودی است که می‌بایست به مقام نمایندگی خدا ( خلیفه اللهی ) دست پیدا کند. در مقاله جانشین چه کسی است؟ از چند خصوصیت جانشین صحبت کردیم و گفتیم که این بخشی از خصوصیاتی است که یک جانشین بایستی داشته باشد. یکی دیگر از این خصوصیات صالح بودن است. صالح به معنای ادامه مطلب…