خلقت ( مقدمه )

  بحث خلقت یکی از مبحث‌هایی است که شخصاً علاقه بسیار زیادی به آن دارم. دلیل آن هم پیچیدگی و در عین حال سادگی موضوع است. در این مبحث مطالب، داستان، روایت، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، جانورشناسی و هزاران موضوع دیگر نهفته است. قصد دارم تا در چند نوشتار این موضوع ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت پایانی)

به قول یکی از محققان در حدیث قرب نوافل به تقریری که گفته شد دیگر سخن از اتحاد و وحدت و یگانگی نیست؛ بلکه بالاتر و آن  عدم تمایز است. محبتی که در قرب نوافل مطرح است بحث از پیوند عاشق و معشوق بالاتر رفته و سخن از وحدت است. ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت پنجم )

پس اگر حق ظاهر باشد، خلق در او مستور است و در‌نتیجه خلق، تمام اسماء حق است. گوش و چشم او و تمام نسبت‌ها و ادراکات او و اگر خلق ظاهر باشد‌ حق در او مستور و باطن است. در نتیجه حق چشم، گوش،دست، پا و یا تمام قوای خلق ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت چهارم )

  در این میان می‌بینیم که عرفا برداشت‌های مختلفی از این حدیث دارند. بطوری‌که ابن عربی که قائل به وحدت وجود است و هر آن‌چه هست را در پرتو وجود او می‌داند و شرح وحدتِ وجود را نگاشته، اختیار را از انسان سلب و آن‌را به خدا نسبت داده است. ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت سوم )

همه‌ی آنچه در شریعت مورد توجه قرار گرفته است -در حوزه‌ی فعل و یا در ناحیه ترک فعل – موجبات قرب انسان به خداوند است که‌در این میان اعمالی مانند فرایض و نوافل وجود دارند. نوافل به اعمالی گفته می‌شود که الزامی از ناحیه شرع مقدس در انجام آنها نیست. ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت دوم ) به‌همراه پادکست صوتی

قُرب به معنای نزدیکی و در مقابل بُعد قرار‌دارد و بطور‌خاص در عرفان به معنی نزدیکی و دوری نسبت به خداوند است. بر‌اساس مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی در عرفان، انسان همچون تمام ممکنات، تجلی حق‌تعالی و آیینه اسماء و صفات اوست. جز‌آنکه او در جلوه‌نمایی و آیینه‌داریش از حق‌تعالی در ادامه مطلب…

قُرب نَوافِل (قسمت اول) + پادکست صوتی

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر‌اندرش مزید نعمت. هر‌نفسی که فرو میرود ممد حیات‌است و چون برمی‌آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجوداست و بر هر نعمت شکری واجب.   قرب، به‌معنای نزدیکی‌است و از آن جایی‌که نمی‌تواند مُراد از قربِ‌انسان ادامه مطلب…

مقدمه ایی بر قُرب نَوافِل + پادکست صوتی

  مدتی بود که با برخی دوستان در جمعی حاضر می‌شدم و از بیانات استادی بزرگوار بهره می‌بردم. در این محفل دوستانه مباحث مختلفی مطرح می‌شد که استاد با حوصله و البته برخی اوقات با وسواس، به سوالات پاسخ می‌دادند. قریب یک سال ایشان ما را تحمل کردند تا این‌که ادامه مطلب…