عرفان

آیا آدم تمام اسماء الهی را می داند؟

  همان‌گونه که در مقالات قبل عنوان شد آدم تنها موجودی است که خداوند او را به صورت خود آفرید. همچنین گفتیم تنها آدم ( انسان ) است که می‌تواند جلوه‌گری الهی کند. در تمامی کتب آسمانی نکته بسیار مهمی بیشتر بخوانید...

توسط علی معاشرتی، قبل
عرفان

عالم صغیر

در ادامه مباحث مربوط به خلق و انسان به موضوع و تعریفی می‌رسیم که از آن به عنوان عالم صغیر یاد می‌شود. شاید این اصطلاح را شنیده و یا دیده باشید. در مبانی عرفانی معمولاً از این عنوان بسیار استفاده بیشتر بخوانید...

توسط علی معاشرتی، قبل
عرفان

چگونه خدا را پیدا کنیم؟

تقریباً تمامی عرفا و افراد حقیقت‌جو در این نکته تفاهم دارند که تمامی انسانها بایستی به دنبال راهی برای یافتن خدا باشند. این مهم میسر نخواهد بود مگر به روشن‌کردن حقیقت. حقیقتی که در وجود تمامی افراد نهاده شده است. بیشتر بخوانید...

توسط علی معاشرتی، قبل
عرفان

کشتی نوح ( ع )

در جنگل صدای چکش‌هایی که بر میخ کوبیده می‌شدند، شنیده می‌شد و مردانی که از کار زیاد، عرق می‌ریختند. زنان پا به پای مردان، لوازم و امکانات استراحت آنان را فراهم می‌کردند. درخت پشت درخت بود که بر زمین می‌افتاد بیشتر بخوانید...

توسط علی معاشرتی، قبل
عرفان

همه و هیچ

در چند مقاله گذشته سخن از نمایندگی خدا و خلیفه‌شدن و برخی خصوصیات این امر گفتیم و گفتیم که انسان برای رسیدن به آن مقام می‌بایست چه خصلت‌هایی داشته باشد. در این مقاله به یکی دیگر از این خصوصیات می‌پردازیم. بیشتر بخوانید...

توسط علی معاشرتی، قبل